POZNAVANJE STRANK

Cilj pisarne je zagotoviti dolgoročne odnose s strankami, ki temeljijo na poglobljenem poznavanju strank in njihovih interesov, medsebojnemu zaupanju, spoštovanju ter lojalnosti.

Odvetništvo razumemo kot pomembno službo, ki našim strankam zagotavlja pravno pomoč pri učinkovitem in pravočasnem varovanju njenih pravic in pravnih koristi ter siceršnjem zasledovanju njihovih ciljev. Pri našem delovanju spoštujemo etična pravila.

Stranke zastopamo v zvezi z vsemi zgoraj navedenimi področji dela v postopkih pred sodišči in tudi pred drugimi državnimi organi (inšpekcijske službe, prekrškovni organi).

Strankam v zvezi z našimi področji dela tudi svetujemo in jih zastopamo tudi v postopkih sklepanja pogodb (osnutki, pregledi, pogajanja,..) in pri oblikovanju vsebine njenih drugih pravnih aktov (sklepi, enostranske izjave, sprejemi ponudb, notranji akti ipd.) in drugih pravnih dejanjih.