ŠIROK NABOR STORITEV

Odvetniška pisarna Matej Erjavec in partnerji d.o.o. zagotavlja širok nabor storitev pravnega svetovanja ter zastopanja oz. zagovarjanja strank pred sodišči in drugimi državnimi organi. Osredotočeni smo zlasti na zagotavljanje celostnih pravnih rešitev, ki jih potrebujejo gospodarski subjekti na vseh področjih svojega poslovanja.

Področja dela: 

- korporacijsko pravo 
- zavarovalno pravo - pravo vrednostnih papirjev 
- davčno in finančno pravo 
- prevzemi, združitve oz. delitve in konkurenčno pravo 
- splošno civilno pravo 
- stvarno in nepremičninsko pravo 
- avtvrsko pravo 
- pogodbe in drugi pravni posli 
- delovno pravo 
- pravo javnih naročil 
- stečajni postopki, prisilne poravnave in likvidacije 
- zastopanje strank v gospodarskih, delovnih in upravnih sporih ter v pravdnih in upravnih postopkih.