Nepremičninsko in drugo stvarno pravo

Na področju nepremičnin nudimo svetovanje in pravno podporo pri vseh pravnih poslih, ki so vezani na nakup, prodajo ali menjavo nepremičnin. Prav tako izvajamo postopke zavarovanj na nepremičninah, postopke vpisov v zemljiško knjigo, postopke delitev in vpisa etažne lastnine, razdelitve nepremičnin, ureditev služnosti in drugo. Nudimo tudi svetovanje v zvezi s prodajo, nakupom in menjavo premičnin ter zavarovanj na premičninah.