Upravno pravo

Opravljamo vse vrste storitev v postopkih pred upravnimi organi in imamo bogate izkušnje z zastopanjem strank v najzahtevnejših upravnih sporih.