Zastopanje strank

Stranke zastopamo v zvezi z vsemi zgoraj navedenimi področji dela v postopkih pred sodišči in tudi pred drugimi državnimi organi (inšpekcijske službe, prekrškovni organi).

Strankam v zvezi z vsemi zgoraj navedenimi področji dela tudi svetujemo in jih zastopamo tudi v postopkih sklepanja pogodb (osnutki, pregledi, pogajanja,..) in pri oblikovanju vsebine njenih drugih pravnih aktov (sklepi, enostranske izjave, sprejemi ponudb, notranji akti ipd.) in drugih pravnih dejanjih.